Richard Pzena Performance

Pzena Investment Management LLC Portfolio

$22.5 Billion Total portoflio value

Performance

1-Year Performance

21.38%

3-Year Performance

60.18%

5-Year Performance

21.40%

10-Year Performance

83.94%

Portfolio Value

Buy/Sell Distribution